Học lập trình Laravel dùng công nghệ template engine liquid

Học lập trình Laravel dùng công nghệ template engine liquid

Học lập trình Laravel dùng công nghệ template engine liquid

Làm thể nào để dùng Liquid tạo giao diện cho web trong lavarel. Hôm nay themebeautiful sẽ hướng dẫn các bạn cách này nhé. Hệ thống của themebeautiful.com cũng dùng liquid đấy nhé.

Tải về code mẫu  tại: https://github.com/jooorooo/laravel-liquid/issues

Liquid là một cổng PHP của công cụ mẫu Liquid cho Ruby, được viết bởi Tobias Lutke. Mặc dù có nhiều công cụ tạo khuôn mẫu khác cho PHP, bao gồm Smarty (từ đó Liquid được lấy cảm hứng một phần), Liquid có một số lợi thế khiến việc chuyển cổng trở nên đáng giá:

 • Cú pháp dễ đọc và thân thiện với con người, có thể sử dụng được trong bất kỳ loại tài liệu nào, không chỉ html, mà không cần thoát.
 • Nhanh chóng, dễ sử dụng và bảo trì.
 • 100% an toàn, không có khả năng nhúng mã PHP.
 • Thiết kế OO sạch, thay vì kết hợp giữa OO và quy trình được tìm thấy trong các động cơ tạo khuôn mẫu khác.
 • Tách các giai đoạn biên dịch và kết xuất để cải thiện hiệu suất
 • Khả năng tương thích 100% Markup với công cụ tạo khuôn mẫu Ruby, làm cho các mẫu có thể sử dụng được cho cả hai.
 • Đã kiểm tra đơn vị:Liquid  được kiểm tra toàn bộ. Thư viện ổn định và sẵn sàng sử dụng trong các dự án lớn.

 

Tại sao nên dùn Liquid?

Tại sao lại có một thư viện tạo khuôn mẫu khác?

Liquid được viết để đáp ứng ba yêu cầu của thư viện tạo khuôn mẫu: hiệu suất tốt, dễ mở rộng và đơn giản để sử dụng.

 

Cài đặt

Bạn có thể cài bằng lệnh composer:

composer require simexis/laravel-liquid

Laravel 5.5 uses Package Auto-Discovery, so doesn't require you to manually add the ServiceProvider

 

Hỗ trợ Laravel 5.5+:

If you don't use auto-discovery, add the ServiceProvider to the providers array in config/app.php

Liquid\LiquidServiceProvider::class,

If you want to use the facade to compiler:

'Liquid' => Liquid\Facade::class,
php artisan vendor:publish --provider="Liquid\LiquidServiceProvider"

 

Example template


 

How to use Liquid

class HomeController extends Comtroller {
  
  public function index() 
  {
    $products = Products::all();
    
    return view('home', [
      'products' => $products 
    ]); 
  }
  
}

To find more examples at the original Ruby implementation repository's wiki page.

 

Requirements

 • PHP 5.3+
 • laravel/framework 5.3+

 

Issues

Have a bug? Please create an issue here on GitHub!

https://github.com/jooorooo/laravel-liquid/issues


Tags

admin

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về bài viết trên nhé !

0 Nhận xét

 • Hãy trở thành người đầu tiên viết chia sẽ cảm nghĩ của mình bên dưới nhé!

Thêm Bình luận