Lập trình Cshap

Lập trình Cshap

Chức năng chi tiết đơn hàng - code window form asp.net

Chức năng chi tiết đơn hàng - code window form asp.net

Lập trình web MVC asp.net

BULDING CODE MANAGER PAGE C# MVC ASP.NET

BULDING CODE MANAGER PAGE C# MVC ASP.NET

Lập trình web MVC asp.net

Code manager menu entyti framwok cshap MVC

Code manager menu with c#

Lập trình windows form

Cách khai báo để đọc chuỗi key cấu hình kết nối từ app.config

Trong ứng dụng (nói chung), tính portable là một phần rất quan trọng. Có thể ứng dụng chạy tốt trên máy của bạn, nhưng sang một máy tính khá..

Lập trình web MVC asp.net

Cách để Sử dụng Session trong asp.netcore CSharp như thế nào

Khái niệm về Session, kích hoạt chức năng Session trrong ứng dụng ASP.NET Core, ví dụ lưu và đọc dữ liệu Session

Lập trình web MVC asp.net

P9.Viết chức năng giỏ hàng Shopping Cart dùng Session cho trang web bán hàng bằng aps.net mvc

Phần quan trong của trang web bán hàng là giỏ hàng. để tạo giỏ hàng chúng ta cần tao thêm class shopingcart chứa thông tin đơn hàng.

Lập trình web MVC asp.net

P8. Làm rip theme trang chi tiết sản phẩm Mẫu Nail bằng asp.net mvc

Sau khi hoàn thành xong trang danh mục sản phẩm thì chỉ cần làm trang chi tiết nữa là xong rồi.

Lập trình web MVC asp.net

P6. Xây dựng chức năng upload 1 hoặc nhiều ảnh cho trang web asp.net hoặc netcore

Làm thế nào để upload lên là vấn đề quan trọng nhé. Đăng tải ảnh lên cần kiểm duyệt nữa đấy kẻo lại bị hack mất.

Lập trình web MVC asp.net

P5. Hướng dẫn viết chức menu xổ đa cấp trong asp.net core theme web nail

Phần này mình hướng dẫn các bạn cách nào tạo ra được menu xổ đẹp đa cấp

Lập trình web MVC asp.net

P4. Hướng dẫn viết Controllers trang index và trang Blog bằng code MVC ASP.NET

Sau khi hoàn thành giao diện chúng ta tiến hành code phần Controllers điều khiển chính cho trang web . Khá đơn giản nhé.

Lập trình web MVC asp.net

P2. Rip trang index theme Làm Nail DÙNG ASP.NET MVC kết hơp LIQUID

Tiếp P1 thì P2 chúng ta rip trang index khá đơn giản. chỉ tách lấy các khối thành tửng phần

Lập trình web MVC asp.net

P1. Hướng dẫn RIP theme LÀM Nail DÙNG ASP.NET MVC kết hơp LIQUID

Mẫu template website Tina nail sẽ trở thành một trong những mẫu giao diện web đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn về một trang web chuyên ..

Lập trình Cshap

Kết nối cở sở dữ liệu SQLLITE & MYSQL& PostgreSQL trong NetCore chỉ với 1 nốt nhạc

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối cơ sở dữ liệu Mysql hoặc sqlsite bằng netcore bằng EntityFrameworkCore cực nhanh và dễ

Lập trình windows form

Thiết kế form quản lý danh mục menu mô hình 3 lớp trong window form + dùng Component Kryton

Hôm nay chúng ta thử thiết kế mẫu form quản lý thêm sửa xóa chuyên mục danh mục hàng hóa của website đã làm trước đó. Nhưng lần này dùng c# ..

Lập trình windows form

Xây dựng class kết nối cơ sở dữ liệu Mysql và Sql Server trong c# như thế nào

Để kết nối lưu thêm sửa xóa dữ liệu tiện thì chúng ta cần xây dựng class riêng có các hàm lấy và cập nhật tiết kiệm thời gian và tránh xảy r..

Lập trình Cshap

[Window form ] Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm bằng C# theo mô hình 3 lớp

Để xây dựng chức năng quản lý sản phẩm bán hàng trên website, có thể kết nối dữ liệu dùng chung được nhé

Lập trình Cshap

Bài 7. Xây dựng trang đăng nhập quản trị web bằng netcore đơn giản nhất

Để có thể quản trị admin thì chúng ta cần phân quyền buộc người dùng phải đăng nhập mới có thể truy cập được.

Lập trình Cshap

Bài 5 Hướng dẫn làm chức năng quản lý sản phẩm bằng EntityFrameworkCore C# Netcore

Tiếp tục phần 4 ở phần này chúng ta làm chức năng quản lý sản phẩm bằng c# mvc asp .net

Lập trình Cshap

Phần 3. Cách đổ dữ liệu ra bảng DataAdapter DataSet và DataTable như thế nào

Tìm hiểu cấu trúc lớp biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu, dữ liệu bảng với DataTable và DataSet, khai báo SqlDataAdapter là cầu nối để tương t..

Lập trình Cshap

Phần 2. Cách truy vấn thực thi câu lệnh với SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu cshap

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, Execu..

Lập trình Cshap

Phần 1. Lập trình và kết nối SQL Server dùng công nghệ ado.net SqlConnection

Giới thiệu về ADO.NET của .NET Framework, thực hành tạo kết nối đến SQL Server và MySQL, từ chuỗi kết nối với lớp SqlConnection trong C#, .N..

Lập trình Cshap

Phần 15. Cách dùng collection và List trong C# C Sharp

Các collection trong lập trình C#, khai báo và sử dụng danh sách List, khởi tạo, thêm - bớt - chèn phần tử vào List, tìm kiếm và sắp xếp ph..

Lập trình Cshap

Phần 14. Xử lý file tập tin với File cơ bản lưu và đọc file text trong C# C Sharp

Cách đọc thông tin ổ đĩa trong .NET với C#, tiện ích đường dẫn với lớp Path, làm việc với lớp File cơ bản để lưu và đọc file text, quản lý t..

Lập trình Cshap

Phần 13. Xửa lý chuỗi ký tự string trong C Sharp với Regex và StringBuilder

Sử dụng chuỗi ký tự trong lập trình C#, cách nhập dữ liệu chuỗi, xây dựng chuỗi với StringBuilder, thêm các biểu thức vào chuỗi với tiền tố ..

Lập trình Cshap

Phần 12. Mảng trong lập trình C Sharp

Việc Sử dụng mảng trong C#, khai báo mảng một chiều và nhiều chiều, duyệt qua các phần tử của mảng bằng lặp for hoặc foreach, các thuộc tính..

Lập trình Cshap

Phần 11. Các sự kiện Event và hàm trong C# các Event của .Net

Tim hiểu và sử dụng những kỹ thuật nâng cao khi sử dụng lớp trong C# như sử dụng hàm hủy (destructor), quá tải toán tử để tạo toán tử mới, c..

Lập trình Cshap

Phần 10. Kiểu giá trị dynamic và kiểu tham chiếu truyền tham số tham chiếu trong C Sharp

Các loại biến có kiểu giá trị, và các loại biến có kiểm tham chiếu, truyền biến kiểu giá trị dạng tham chiếu trong phương thức với ref và ou..

Lập trình Cshap

Phần 9. Trong c# thì Namespace là gì cách khai báo như thế nào C Sharp .Net Core

Tìm hiểu về namespace trong lập trình C#, khai báo và tạo ra các namespace, các namespace lông nhau, sử dụng nạp các phương thức tĩnh của lớ..

Lập trình Cshap

Phần 8. Cách tạo và sử dụng đối tượng lớp khai báo class trong cshap

Tìm hiểu khái niệm về lớp trong lập trình hướng đối tượng C#, khai báo lớp, tạo một đối tượng lớp, gọi các phương thức của lớp, truy cập dữ ..

Lập trình Cshap

Phần 7. Sử dụng hàm delegate trong C#

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để..

Lập trình Cshap

Phần 6. Các phương thức trong lập trình Cshap basic

Phần này sẽ hướng dẫn a e cách Khai báo và sử dụng các loại phương thức trong C#, cách sử dụng tham số - truyền tham số bằng tên, tham chiếu..

Lập trình Cshap

Phần 5. Vòng lặp trong trong Cshap for do while và break continue

Tạo các vòng lặp for, while, do while trong C# và sử dụng câu lệnh .điều hướng vòng lặp continue, break

Lập trình Cshap

Phần 4. Nói về Toán tử so sánh logic và các câu lệnh if switch trong C# .NET

Các toán tử so sánh như so sánh bằng, so sánh lớn hơn .. cùng các phép toán logic và, hoặc hay phủ định, áp dụng viết câu lệnh điều kiện if ..

Lập trình Cshap

Phần 3. Học về Các toán tử được dùng trong C#

Các toán tử tính toán số học trong C# toán tử gán và tăng giảm (C#) Khái niệm về toán tử, các loại toán tử số học như + - / *, thứ tự ư..

Lập trình Cshap

Phần 2. Biến hằng số kiểu dữ liệu và nhập xuất dữ liệu C# .NET Core

Tìm hiểu về biến - hằng số, cách khai báo và khởi tạo biến cùng các kiểu dữ liệu cơ bản trong C#, khai báo biến kiểu ngầm định var, tiến hàn..

Lập trình Cshap

Phần 1. Giới thiệu C# và viết chương trình Hello World tập làm quen

Giới thiệu C# và cấu trúc .NET Framework, cài đặt .NET Core SDK, VSC và viết chương trình CS (C# CSharp) đầu tiên chạy đa nền tảng Windows, ..

Lập trình Cshap

Đăng kí để nhận thư mới

Tham gia bản tin của chúng tôi và nhận thông tin cập nhật mới nhất về mẫu theme web miễn phí trong hộp thư đến của bạn. Chúng tôi sẽ không gửi thư rác cho bạn và chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.